Work in progressSMART JOBmar. 17/11/20

Work in progress du mardi 17 novembre 2020

Mardi 17 novembre 2020, SMART JOB reçoit Bela Loto Hiffler (fondatrice de l'association, Point de M.I.R)