InnovationBE SMARTlun. 10/05/21

L'interview de Arthur Ollier (MerciApp) par Stéphane Soumier

Lundi 10 mai 2021, BE SMART reçoit Arthur Ollier (fondateur, MerciApp)